Við vísum veginn

Vegvísi er ætlað að greiða aðgengi almennings að áætlunum innviðaráðuneytisins. Hér er hægt að nálgast ýmsar lykilupplýsingar t.d. um fjármagn og markmið áætlana eða fylgjast með framvindu aðgerða í einstökum landshlutum.
Samgönguáætlun
281.061 m.kr.
Byggðaáætlun
3.282 m.kr.
Sveitarstjórnarmál
1.035 m.kr.

Aðgerðir um allt land

Á kortasjánni getur þú skoðað aðgerðir sem eru á dagskrá samkvæmt áætlunum innviðaráðuneytisins.

54

aðgerðir í byggðaáætlun

142

ma.kr. til vegakerfisins

32

staðir með bætt varaafl á landinu

3

jarðgöng

Markmið og raunstaða verkefna

Með því að setja okkur mælanleg markmið getum við séð hvort áætlanir beri árangur. Hér finnur þú upplýsingar um markmið einstakra verkefna, raunstöðu þeirra og þá mælikvarða sem notaðir eru til að meta árangurinn.

Fylgstu með ferlinu

Hér getur þú nálgast upplýsingar um aðgerðir í samgönguáætlun, byggðaáætlun og fjarskiptaáætlun.
SAM Skeiða- og Hrunamannavegur: Um Stóru Laxá 1050,0 m.kr.
SAM Hringvegur: Skarhólabraut - Hafravatnsvegur 350,0 m.kr.
BYG A.2. Jöfnun orkukostnaðar 0,0 m.kr.
BYG A.6. Aðgengi að sérfræðiþjónustu á heilbrigðissviði 2,0 m.kr.
BYG C.4. Borgarstefna 8,0 m.kr.