Við vísum veginn

Vegvísi er ætlað að greiða aðgengi almennings að áætlunum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Hér er hægt að nálgast ýmsar lykilupplýsingar t.d. um fjármagn og markmið áætlana eða fylgjast með framvindu aðgerða í einstökum landshlutum.
Samgönguáætlun
281.061 m.kr.
Byggðaáætlun
6.930 m.kr.
Fjarskiptaáætlun
2.635 m.kr.

Aðgerðir um allt land

Á kortasjánni getur þú skoðað aðgerðir sem eru á dagskrá samkvæmt áætlunum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins.

3

jarðgöng

32

staðir með bætt varaafl á landinu

13,6

ma.kr. til byggðamála

111

aðgerðir í höfnum og sjóvörnum

Markmið og raunstaða verkefna

Með því að setja okkur mælanleg markmið getum við séð hvort áætlanir beri árangur. Hér finnur þú upplýsingar um markmið einstakra verkefna, raunstöðu þeirra og þá mælikvarða sem notaðir eru til að meta árangurinn.

Fylgstu með ferlinu

Hér getur þú nálgast upplýsingar um aðgerðir í samgönguáætlun, byggðaáætlun og fjarskiptaáætlun.
FJA Múlaþing: Ísland ljóstengt 212,0 m.kr.
SAM Hönnun aðflugs á öðrum flugvöllum í grunnneti 15,0 m.kr.
SAM Styrkvegir 600,0 m.kr.
SAM Hringvegur: Um Heiðarsporð (Biskupsbeygja) 410,0 m.kr.
BYG Störf án staðsetningar 0,0 m.kr.